esybė

esybė
esybė statusas T sritis dirbtinis intelektas apibrėžtis Palyginti savarankiškas tam tikros srities daiktas, reiškinys ar pan. atitikmenys: angl. entity šaltinis S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • esybė — esýbė dkt. Ji̇̀ bùvo savimi̇̀ nepasi̇̀tikinti esýbė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • esybė — sf. (1), esỹbė (2), ėsybė SD148, SD22, CII958 1. gyvas daiktas, būtybė: Esybes, kurioms širdį savo atiduočiau, turiu vienkart mylėti, kitąkart neapkęsti V.Kudir. Jis išvydo dieviško grožio esybę rš. Matai, dvi ėsybi aukauja tau V.Kudir. Sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • esybėvardinis — esybėvardinis, ė (neol.) adj. (1) daiktavardinis: Įvardovietės yra dvejopos: 1) esybėvardinės, arba personinės: aš, tu, savęs, ir 2) būdvardinės: tas, šis Jn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • esybėvardis — (neol.) sm. (1) Jn lingv. daiktavardis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • entity — esybė statusas T sritis dirbtinis intelektas apibrėžtis Palyginti savarankiškas tam tikros srities daiktas, reiškinys ar pan. atitikmenys: angl. entity šaltinis S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aisus — aisùs, ì adj. (4) [K]; D331 graudus, gūdus, gailus: Aisūs kankleliai aiškiai skambėjo LTR(Ob). Jis gulėjo užsimerkęs ir visa savo esybe jautė aisų, skausmingą sunkumą krūtinėje rš. aĩsiai adv.: Tavo panytėlė aukštajam svirnely, užsirėmus ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antžemiškas — antžemiškas, a adj. ne žemei, ne šiam pasauliui priklausantis: Antžemiška esybė Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprubežyti — ×aprubẽžyti žr. aprubežiuoti: 1. Sut, N Apirubežyk kalną ir pašvęsk jį Ch2Moz19,23. Aprubežytas SD221. 2. Anas pats vienas turi esybę visotinę be galo, neaprubežytą SPI79. rubežyti; aprubežyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būstimė — bū•stimė (būstymė?) sf., būstimė̃ DP467 esybė, būtybė: Vienas yr paveikslas, tai est viena bū•stimė ir natūra DP259. Tenai kiekvienas ateit pirmosp savosp būstimėsp DP582 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būtybė — sf. (1), būtỹbė (2) K 1. BPII180, BB1Moz7,4 gyvas padaras, esybė: Dabartinės gyvosios būtybės yra atsiradusios per ilgą išsivystymą rš. Tas mūsų kaimynas tokia jau būtybė nesusikalbama – jo neperkalbėsi Grž. Ančiasnapis labai keista būtybė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”